carpe_diem png

Moder Jord meditation

En kraftfull meditation för Moder Jord, där vi tillsammans hjälper henne och oss själva. 90 min.Ingen kostnad! 0 kr/person

Under den tid vi nu lever, när Moder Jords energier förhöjs, är det viktigt att vi alla följer med i hennes utveckling. Detta kan vi göra genom att tillsammans ta emot och fylla oss med hennes energier och samtidigt dela med oss av vad vi själva har, under meditativa former. Du leds ner i hennes inre och får där kontakt med all samlad kunskap som finns inom henne. här sker även olika kärleksfulla ceremonier.
Under dessa meditationer utförs energiarbeten, där vi alla sänder ljus och kärlek till Moder Jord. Detta är en kraftfull, kärleksfull och helande meditation!