Omslutande healing, kärlekshealing

Omslutande healing är en mycket kraftfull och kärleksfull healing kanaliserad från stjärnkonstellationen Plejaderna och stjärnan Merope.
Under många år har jag blivit vägledd från denna stjärna i mitt arbete som healer. Här hämtar jag hem kunskap och visdom att använda i den nya tid som nu är här. Energierna är kopplade till UPPSTIGNINGENS TIDEVARV. En tid då allt på Moder Jord håller på att återställas till sitt ursprung.

Hur fungerar omslutande healing?

Under en behandling fylls du på av den nya tidens energier, ett helandearbete sker på kroppen, själens och andens nivåer. Energierna flödar via ditt magnetiska energifält till varje liten enskild cell, mikrocell och det sker omkodningar i ditt eget unika DNA. Kärleksenergier går in och transformerar, renar och rensar bort de tunga, gamla minnen du burit med dig på din resa under dina liv här på Moder Jord. Det är nu möjligt att i denna tid frigöras från alla dessa belastande minnen. 

Bli ditt sanna jag

Du får också hjälp att öppna upp ditt hjärta, ditt djupaste inre och samtidigt verktyg, som hjälper dig att vara i ditt sanna jag.  Ny tids energier fylls på och förstärks, då vi nu lever i en tid där vi förhöjs energimässigt för att vara i balans med den nya tid som nu är här.

Behandling som öppnar upp

Uppstigningskällornas källa är med under behandlingen. Arbete sker då för att frigöra dig från fysiska dilemman, samtidigt som du öppnas upp och ställs in i högre frekvenser, för växande in i högre dimensioner. Uppstigningsenergierna flödar. Detta sker tillsammans med Moder Jord.

Trygg vägledning

Din ängel är vid behov närvarande och delar med sig av sin kunskap, så också din egen vägledare och guide. Du knyts också samman med din egen ursprungskälla. Vägledning sker under hela behandlingen. Vid behov används trumma.

Under behandlingen ligger du bekvämt på en bänk.

Behandling kan även utföras på distans.

Healing i kärlek

Jag har under många år utbildat mig och arbetat för att säkerställa min utveckling till uppstigningens, kärlekens och ljusets tjänare. Det ljus som nu tar större och större plats hos oss alla på Moder Jord.

Din investering:
En djup ingående behandling på 2 tim. 1250 kr.

Känner du/önskar du bli fri från gamla belastningar, vara i din sanning och utvecklas in i en högre dimension är du varmt välkommen att boka tid för en behandling. Jag finns på vår fina gård utanför Varberg.

I kärlek/Karin

Välkommen att ta kontakt med mig för att boka din healing.